MS Excel - zaawansowany

Poziom zaawansowany przeznaczony jest dla osób, które dobrze znają program MS Excel i potrafią już korzystać z większości jego narzędzi a także budować formuły. Trener podczas spotkania pokazuje zaawansowane narzędzia a także użycie znanych narzędzie w bardziej wyrafinowany sposób. W trakcie szkolenia omawiane są również łożone formuły z przykładami użycia a także rozwiązywane częste problemy, które napotyka użytkownik programu Excel podczas codziennych obowiązków.

2 dni

16 godzin

od 449 zł netto/os
cena dla grupy 10 osobowej

Program szkolenia
MS Excel zaawansowany - Program szkolenia

Praca na danych.

 • Ręczne grupowanie danych.
 • Autokonspekt.
 • Usuwanie duplikatów.
 • Narzędzie „Tekst jako kolumny”.
 • Niestandardowe formaty danych.
 • Inspekcja formuł.
 • Wykresy przebiegu w czasie.
 • Łącza między skoroszytami.

Importowanie danych.

 • Z pliku.
 • Z sieci web.

Zaawansowane filtrowanie danych.

 • Tworzenie i korzystanie z filtrów zaawansowanych.
 • Wykorzystanie formuł przy filtrowaniu.

Definiowanie nazw stałych, zakresów i formuł.

 • Wprowadzenie do definiowania nazw.
 • Ciekawe wykorzystanie nazw w formułach i innych narzędziach programu Excel.

Funkcje daty i czasu.

 • Dziś, Dzień, Dzień roboczy, Dni, Dni robocze, Miesiąc, Rok.
 • Teraz, Godzina, Minuta.

Funkcje tekstowe.

 • Lewy, Prawy, Fragment tekstu, Znajdź, Podstaw, Tekst.

Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem formuł.

 • Zaawansowane możliwości formatowania warunkowego.
 • Wykorzystanie formuł przy ustalaniu reguł formatowania.

Walidacja danych z wykorzystaniem formuł.

 • Zaawansowane sposoby walidacji danych.

Tabele przestawne.

 • Sortowanie i filtrowanie danych.
 • Grupowanie danych.
 • Fragmentator.
 • Wiersze i pola obliczeniowe.
 • Zaawansowane sposoby prezentacji danych.

Formanty.

 • Tworzenie formularzy.
 • Łączenie formantów z innymi narzędziami programu MS Excel, np. z wykresami czy formatowaniem warunkowym.

Rejestrowanie prostych makr.