Visual Basic for Applications - podstawy

Program podstawowy przeznaczony jest dla osób, które nie miały jeszcze styczności z VBA. Szkolenie zaczyna się od rejestracji makr. Następnie poznajemy podstawy języka i uczymy się podstawowych instrukcji i konstruujemy proste procedury. Szkolenie zdecydowanie przyda się każdej osobie, która chce zautomatyzować powtarzalne i monotonne czynności wykonywane w Excel'u. Zalecamy skorzystanie z opcji trzy dniowego szkolenia. trzy dni to optymalna ilość czasu, aby pokazać i przećwiczyć podstawowe zagadnienie. Oferujemy również wersje dwudniową kosztem niektórych zagadnień.

3 dni

24 godzin

od 649 zł netto/os
cena dla grupy 10 osobowej

2 dni

16 godzin

od 499 zł netto/os
cena dla grupy 10 osobowej

Program szkolenia
VBA podstawy - Program szkolenia

Wprowadzenie do rejestrowania makr

 • Odwołania względne i bezwzględne
 • Rejestrowanie i zapisywanie makr
 • Różne sposoby uruchamiania makr

Wprowadzenie do pisania kodu VBA

 • Omówienie okna edytora VBA
 • Pierwsze procedury
 • Zasady pisania kodu

Deklaracja zmiennych

 • Zalety deklaracji zmiennych
 • Typy zmiennych
 • Dobre praktyki deklaracji zmiennych

Odwoływanie się do komórek i ich formatowanie

 • Różne sposoby zaznaczania komórek i zakresów
 • Formatowanie komórek
 • Konstrukcja With

Podstawowe obliczenia

 • Wprowadzanie wartości i funkcji do komórki
 • Korzystanie z narzędzia wypełnij serią

Podstawowe operacje na danych

 • Kopiowanie i wklejanie danych
 • Filtrowanie i sortowanie danych
 • Usuwanie duplikatów, teks jako kolumny

Praca z arkuszami

 • Dodawanie, usuwanie, ukrywanie i odkrywanie arkuszy

Instrukcja warunkowa IF

 • Tworzenie instrukcji IF
 • Różne sposoby i możliwości tworzenia instrukcji IF

Instrukcja "Select Case"

 • Budowa instrukcji "Select Case"
 • Różne odmiany instrukcji "Select Case"

Pętle

 • For Next
 • Do Until, Do While

Interakcje z użytkownikiem

 • MsgBox
 • InputBox

Procedury typu Function

 • Tworzenie procedur Function
 • Wykorzystanie procedur Function w innych procedurach i w arkuszu

Operacje na arkuszach

 • Kopiowanie danych pomiędzy arkuszami
 • Łączenie danych z wielu arkuszy
 • Dzielenie danych na osobne arkusze

Operacje na skoroszytach

 • Otwieranie, zapisywanie, zamykanie skoroszytów
 • Dzielenie skoroszytów
 • Kopiowanie danych pomiędzy skoroszytami

Przykładowe procedury

 • Przykłady użycie poznanych narzędzi do tworzenia użytecznych makr