Visual Basic for Applications - zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które znają już podstawy języka VBA. Na szkoleniu pokazujemy sposoby radzenia sobie z błędami, na które trafia każdy użytkownik podczas pisania procedur. Uczymy również reagowania na błędy, aby napisane przez nas procedury nigdy się nie zatrzymały. Pokazujemy również dodatkowe narzędzia m.in. formularze UserForm, które mogą okazać się niezwykle cenne w tworzeniu własnych aplikacji, przeznaczonych dla zewnętrznych użytkowników.

2 dni

16 godzin

od 599 zł netto/os
cena dla grupy 10 osobowej

Program szkolenia
VBA zaawansowany - Program szkolenia

Tworzenie formularzy

 • Przegląd formantów
 • Formanty ActiveX
 • Budowa formularzy i zbieranie danych

UserForm

 • Tworzenie formularzy typu UserForm
 • Właściwości formantów

Tablice

 • Deklaracja zmiennych tablicowych
 • Wykorzystanie tablic w procedurach

Obsługa zdarzeń

 • Procedury obsługi zdarzeń
 • Zdarzenia poziomu arkusza i skoroszytu

Interakcje z innymi aplikacjiami

 • Tworzenie i wysyłanie e-maili
 • Tworzenie dokumentów programu Word

Debuggowanie kodu

 • Kroczenie przez kod
 • Okno immediate
 • Okno Watch
 • Okno Locals

Obsługa błędów

 • Rodzaje błędów
 • Error Handler