Szkolenie SSRS - podstawy

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy na temat projektowania, wdrażania i dystrybucji raportów z wykorzystaniem SQL Server Reporting Services Wiedza ta będzie mogła być wykorzystana do praktycznej realizacji rozwiązań analitycznych i raportowych na platformie Microsoft a w szczególności części odpowiedzialnej za wizualizację danych oraz tworzenie sformalizowanych dokumentów zawierających informacje pochodzące z różnych źródeł danych. 


Dzięki szkoleniu uczestnicy mogą nabyć umiejętności przydatne w codziennej pracy deweloperów zajmujących się tworzeniem aplikacji        osadzonych na platformie raportowej SSRS jak i analityków tworzących pulpity managerskie dla decydentów danej organizacji. 


Od uczestników wymaga się znajomości systemu Windows, znajomość dziedziny relacyjnych baz danych w stopniu podstawowym (T-SQL – PODSTAWY). 


Forma szkoleniato kombinacja części teoretycznej oraz warsztatów praktycznych. Całość jest przeplatane praktycznymi przykładami i ciekawymi faktami z omawianej dziedziny.

2 dni

16 godzin

od 1049 zł netto/os
cena dla grupy 10 osobowej

Program szkolenia
Szkolenie SSRS podstawy - Program szkolenia

Omówienie architektury i podstawowych komponentów SSRS (cykl życia raportu).

Narzędzia wykorzystywane do budowy raportów.

 • SQL Server Data Tools.
 • Omówienie możliwości narzędzia Report Builder.
 • Projektowanie i zarządzanie projektem w SSDT.
 • Definiowanie źródła danych raportu.
 • Omówienie tematyki uprawnień dostępu do źródła danych.

Definiowanie zbiorów danych. Budowa zapytań.

 • MS SQL jako podstawowe źródło danych do budowy raportu

Używanie komponentu tablic w celu raportowania.

 • Formatowanie tabeli.
 • Właściwości pól tekstowych.

Ulokowanie raportów na serwerze Reporting Services.

Sortowanie, filtrowanie i grupowanie danych, dodawanie podsumowań w tabelach. 

Definiowanie wyrażeń w raportach. Formatowanie warunkowe.

Wizualizacja danych przy pomocy wykresów i wskaźników KPI.

Zagnieżdżanie obiektów.

 • Podraporty (drill-down)

Właściwości i formatowanie raportu.

 • Podziały stron.

Parametryzacja raportu.

 • Parametryzacja zestawów danych.

Opcje interaktywne w raportach.

 • Mapa dokumentu.
 • Zakładki oraz akcje.
 • Interaktywne sortowanie.
 • Przełączanie widoczności elementów.

Zarządzanie raportami w trybie natywnym przy pomocy Web Portal.

Automatyzacja generowania i dystrybucji raportów przy pomocy subskrypcji.

Definiowanie praw dostępu do raportów.

Wprowadzenie do możliwości raportujących Power BI Desktop