Szkolenie SSIS

Szkolenie SSIS podstawy

Celem szkolenia jest pozyskanie przez użytkowników wiedzy dotyczącej projektowania procesów ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) z wykorzystaniem SQL Server Integration Services. Wiedza ta będzie mogła być wykorzystana do praktycznej realizacji rozwiązań analitycznych i raportowych na platformie Microsoft a w szczególności części odpowiedzialnej za integrację oraz zachowanie jakości danych. Oprócz typowych procesów ETL Integration Services może być również zastosowane do automatyzacji wielu czynności administracyjnych wykonywanych na SQL Server.


Dzięki szkoleniu uczestnicy mogą nabyć umiejętności związane z procesami eksploracji i transferu danych między różnymi środowiskami/systemami oraz procesów integracji i przetwarza pozyskanych danych. Uzasadnione do automatyzacji procesów biznesowych opartych o infrastrukturę WINDOWS w tym: MS SQL, MS (ACCESS, EXCEL) i pochodne.


Od uczestników wymaga się znajomości systemu Windows oraz znajomość relacyjnych baz danych w stopniu podstawowym (umiejętność podłączania i definiowanie źródeł danych, oraz prostych poleceń wybierających za pomocą języka T-SQL)


Forma to kombinacja części teoretycznej oraz warsztatów praktycznych. Całość jest przeplatane praktycznymi przykładami i ciekawymi faktami z omawianej dziedziny.

2 dni

16 godzin

od 1049 zł netto/os
cena dla grupy 10 osobowej

Program szkolenia
Szkolenie SSIS podstawe - Program szkolenia

SSIS – podstawowe pojęcia, narzędzia

Tworzenie pakietu SSIS

 • Tworzenie nowych połączeń (Connection Managers)
 • Dodawanie i konfigurowanie elementów Control Flow,
 • Wykorzystanie kontroli przebiegu.
 • Wykonanie pakietu.

Definiowanie Data Flow – zasada działania

 • Definiowanie źródeł danych oraz miejsc docelowych
 • Wykorzystanie plików tekstowych, plików Excel jako źródeł baz danych

Najczęściej używane transformacje

 • Konwersja danych
 • Dodawanie kolumn wyliczanych
 • Agregacja danych
 • Sortowanie danych
 • Łączenie danych z różnych źródeł (LookUp)
 • Konwersja typów danych
 • Omówienie pozostałych transformacji oraz ich możliwości

Łączenie i rozdzielanie przebiegów danych:

 • Union All 
 • Conditional Split

Obsługa błędów w przepływie danych.

Obsługa zdarzeń w pakietach.

Logowanie wykonania pakietów SSIS.

Wykorzystanie Execute SQL Task do wykonywania operacji na bazach danych.

Użycie Send Mail Task do wysyłania wiadomości pocztowych oraz omówienie alternatywnych form notyfikacji (C#, T-SQL)

Wykorzystanie elementów FTP Task oraz File System Task to wykonywania operacji na plikach składowanych w systemie plików oraz na serwerach FTP.

Omówienie zasad działania kontenerów:

 • sekwencyjny
 • pętli

Wykorzystanie zmiennych oraz parametrów.

 • Użycie wyrażeń do dynamicznego ustawiania wartości właściwości elementów pakietu.
 • Konfiguracja pakietów.

Typowe scenariusze ładowania danych

 • Ładowanie inkrementalne
 • Wykorzystanie komponentów Change Data Capture
 • Użycie Data Quality Services do czyszczenia danych.

Szkolenie SSIS zaawansowany

Celem szkolenia jest pozyskanie przez użytkowników wiedzy dotyczącej zastosowania zaawansowanych elementów Integration Services (komponenty skryptowe, transakcyjność, XML, WMI i inne). Wiedza ta będzie mogła być wykorzystana do realizacji zaawansowanych scenariuszy biznesowych wymagających nieszablonowych rozwiązań. Pozwoli na wykorzystanie możliwości platformy NET do tworzenia własnych komponentów przetwarzania danych poprzez dodanie własnego kodu, np. C# do pakietu SSIS.


Szkolenie przeznaczone dla deweloperów, analityków, administratorów, do tworzenia zaawansowanych procesów eksploracji, transferu i szeroko rozumianej transformacji danych. Uzasadnione do zaawansowanej automatyzacji procesów biznesowych opartych o infrastrukturę WINDOWS w tym: MS SQL, MS (ACCESS, EXCEL) i pochodne.


Od uczestników wymaga się znajomości systemu Windows oraz znajomość relacyjnych baz danych w stopniu podstawowym (umiejętność podłączania i definiowanie źródeł danych, oraz prostych poleceń wybierających za pomocą języka T-SQL). Zalecana jest również znajomość profilu szkolenia (SSIS – PODSTAWY).


Forma szkoleniato kombinacja części teoretycznej oraz warsztatów praktycznych. Całość jest przeplatane praktycznymi przykładami i ciekawymi faktami z omawianej dziedziny.

2 dni

16 godzin

od 1249 zł netto/os
cena dla grupy 10 osobowej

Program szkolenia
Szkolenie SSIS zaawansowane - Program szkolenia

Obsługa dokumentów w formacie XML

 • Walidacja
 • Transformacja
 • Pobieranie wartości przy pomocy XML Task

Profilowanie danych z użyciem Data Profiling Task.

Wykorzystanie Windows Management Instrumentation (WMI)

 • Pobieranie informacji o systemie
 • Śledzenie zdarzeń (WMI Data Reader Task, WMI Event Watcher Task)

Wykonywanie operacji na bazach danych i serwerach SQL Server (DBMS Tasks).

Wykorzystanie Raw Source i Raw Destination do przekazywania danych pomiędzy pakietami SSIS.

Zaawansowane transformacje danych w Data Flow

 • Pivot
 • UnPivot

Pobieranie danych z webowych źródeł danych:

 • Web Service
 • API

Operacje na danych z wykorzystaniem Fuzzy Lookup i Fuzzy Grouping.

Skrypty

 • Komponenty skryptowe
 • Dostępny w skryptach model obiektowy SSIS
 • Przykłady komponentów skryptowych w roli źródła danych, miejsca docelowego oraz transformacji

Tworzenie transformacji asynchronicznej.

Transakcyjność w SSIS.

Programowe tworzenie i konfigurowanie pakietów SSIS, Control Flow oraz Data Flow.

Wydajność działania SSIS

 • Rozmiary buforów,
 • Liczniki wydajnościowe,
 • Dobre praktyki w konfigurowaniu pakietów i ich elementów.