MS Access - zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających zaawansowaną wiedzę 

z tematyki zarządzania bazami danych w zakresie projektowania oraz administrowania bazami danych. Dla odbiorców tego szkolenia jest znana tematyka z kursów podstawowych i średnio-zaawansowanych. Szkolenie obejmuje zaawansowane tworzenie baz danych, więcej technicznych informacji z dziedziny tabel, kwerend, czy formularzy. W szkoleniu tym poruszane są również podstawowy w zakresie języka VBA (Visual Basic for Aplications).


Program szkolenia
MS Access zaawansowany - Program szkolenia

Tabele

 • Modyfikowanie zaawansowanych opcji właściwości pół tabel w widoku projektu
 • Dobieranie i modyfikacja kluczy podstawowych
 • Zaawansowane opcji relacji
 • Naprawa bazy danych, kompaktowanie bazy
 • Hiperłącza
 • Analiza danych w tabeli
 • Optymalizacja projektu tabel w celu zwiększenia wydajności bazy

Praca z kwerendami

 • Zaawansowane właściwości kwerend
 • Wyszukiwanie danych z wielu tabel
 • Tworzenie tabel za pomocą kwerend
 • Wykorzystanie kwerendy dołączającej do archiwizacji
 • Z jakimi problemami możemy się spotkać
 • Jak „najwygodniej” konstruować kwerendy, czyli SQL w akcji
 • Omówienie wybranych instrukcji języka SQL w MS Access
 • Przykłady złożonych kwerend

Praca z formularzami

 • Omówienie rodzajów formularzy
 • Wartości domyślne w formularzach
 • Formatowanie warunkowe
 • Przykłady wykorzystania zdarzeń przy projektowaniu formularzy
 • Formularz vs kwerenda, czyli jak to połączyć?
 • Formularze wielostronicowe oraz podpormularze
 • Zastosowanie formantów ActiveX w formularzach
 • Optymalizacja pracy z formularzami

Raporty, czyli prezentacja danych

 • Tworzenie raportów przy użyciu kwerend
 • Sortowanie i grupowanie w raportach
 • Przedstawienie właściwości sekcji
 • Podraporty w MS Access
 • Wartości obliczane w raportach
 • Zaawansowane modyfikacje raportów

Import, eksport i inna przydatna wiedza dla administratorów

 • Import danych do MS Access z różnych źródeł
 • Importowanie obiektów do Accessa
 • Modyfikacja zaimportowanych danych
 • Kreowanie połączeń do zewnętrznych źródeł danych
 • Eksport danych do wybranego formatu danych
 • Co nowego w MS Access 2016?

Makra

 • Zasady tworzenia makr
 • Zestawienie akcji makr
 • Odwoływania do obiektów
 • Przykładowe zastosowania makr
 • Wyrażenia w makrach
 • Proste makra w akcji

Podstawowe zastosowanie języka VBA w MS Access

 • Zapoznanie się ze środowiskiem
 • Zmienne i stałe
 • Deklaracja zmiennych
 • Funkcje i procedury
 • Tryb debugowania, czyli obsługa błędów