MS Access - średniozaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zagadnień tematyki relacyjnych baz danych. Jak również dla osób chcących pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę w zakresie projektowania baz danych oraz tworzenia interfejsów do zarządzania bazą danych. W szkoleniu tym poruszona będzie również tematyka budowy makr oraz VBA (w stopniu podstawowym). Od odbiorców szkolenia wymaga się znajomości środowiska Windows oraz podstawową wiedzę z zakresu MS Access.

Program szkolenia
MS Access średni - Program szkolenia

Wprowadzenie

 • Uporządkowanie i przypomnienie podstawowych pojęć z zakresu baz danych i obsługi MS Access

Tabele jako fundament baz danych

 • Projektowanie własnych tabel bez użycia kreatora
 • Modyfikowanie utworzonych tabel w widoku projektu tabeli
 • Jak i w jakim celu definiować maski wprowadzanych danych
 • Do czego służą i dlaczego warto stosować reguły poprawności
 • Czy warto indeksować tabele?
 • Modyfikacja atrybutów danych w tabeli
 • Omówienie możliwości analizy danych w tabeli
 • Odnośniki i hiperłącza – praktyczne zastosowanie
 • Operacje na danych w tabelach – sortowanie filtrowanie danych
 • Modyfikacje relacji w bazie danych
 • Co nowego w MS Access?

Praca z formularzami

 • Omówienie rodzajów formularzy
 • Modyfikacja wyglądu; czcionki, kolory, rozmiar
 • Zmiana wielkości formularzy, wyrównywanie
 • Zastosowanie formantów -  pole kombi, pole wyboru, pole opcji, przyciski
 • Wartości domyślne w formularzach
 • Używanie formatowania warunkowego
 • Modyfikacja właściwości formularzy

Kwerendy, czyli jak rozmawiać z naszą bazą danych

 • Omówienie rodzajów kwerend
 • Modyfikacja właściwości kwerendy
 • Kryteria wyboru w kwerendach
 • Budowa kwerendy do wielu tabel z bazy danych

Raporty, czyli prezentacja danych

 • Tworzenie raportów przy użyciu kwerend
 • Sortowanie i grupowanie w raportach
 • Przedstawienie właściwości sekcji
 • Podraporty w MS Access

Makra – podstawowe zastosowanie

 • Zasady tworzenia makr
 • Omówienie zestawienia akcji makr w MS Access
 • Proste makra w akcji
 • Jak zautomatyzować bazę danych za pomocą makr