MS Access - podstawy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób stawiających pierwsze kroki w programie MS Access. Odbiorca szkolenia na co dzień korzysta z arkuszy kalkulacyjnych i/lub prostych baz danych. Kurs ten zawiera podstawowe informacje dotyczące projektowania bazy danych, kwerend, tabel, raportów oraz formularzy.

Program szkolenia
MS Access podstawy - Program szkolenia

Pierwsze kroki

 • Omówienie podstawowych pojęć z dziedziny baz danych
 • Do czego służy MS Access oraz  jaki sposób można go wykorzystywać

Zaprezentowanie interfejsu MS Access

 • Okna: powitalne i baz danych
 • Rodzaje obiektów programu Access
 • Możliwości, sterowanie oknami nawigacji
 • Konfiguracja środowiska pracy

Zapoznanie się z menu, paskami narzędzi oraz opcji pomocy

 • Omówienie możliwości menu
 • Motywy MS Access
 • Sterowanie paskami narzędzi
 • Narzędzia pomocy (opcja „powiedz mi”)

Co to jest relacyjna baza danych

 • Podstawy związane z relacyjnym modelem baz danych
 • Dobre praktyki przy projektowaniu baz danych

Baza danych – jak ją stworzyć

 • Tworzenie nowej bazy danych
 • Dobre praktyki przy projektowaniu tabel
 • Omówienie relacji w utworzonych tabelach (klucze główne i obce)

Tabela jako podstawowy obiekt bazy danych; szersze omówienie

 • Czym są tabele i jakie są dobre praktyki w ich nazewnictwie
 • Kreator tabel jako przyjazne narzędzie dla początkujących
 • Jak zdefiniować pola w nowej tabeli
 • Jak zmodyfikować już istniejącą tabelę – widok projekt
 • Omówienie właściwości pól w tabeli
 • Omówienie podstawowych operacji na tabelach (kopiuj, otwórz, usuń, zmień nazwę)
 • Omówienie możliwości arkusza danych tabeli w celu dodania danych, sortowania i/lub zmiany danych
 • Czym są klucze podstawowe?
 • W jakim celu tworzone są relacje między tabelami?
 • Do czego się przydają reguły poprawności i maski danych w MS Access?
 • Jak zindeksować tabelę oraz jak zmieniać atrybuty tabel?

Formularz, czyli przychylne narzędzie do przeglądania, dodawania i modyfikacji danych

 • Czym są formularze i w jakim celu są stosowane
 • Zapoznanie się z kreatorem do tworzenia formularzy
 • Omówienie możliwych widoków formularzy
 • Podstawowe operacje na formularzach; otwórz, kopiuj, zapisz, usuń
 • Przedstawienie podstawowych właściwości formularzy
 • Modyfikacja wyglądu; czcionki, kolory, rozmiar
 • Omówienie zagadnień: formanty, pole kombi/wyboru/opcji, przyciski
 • Zaprezentowanie właściwości formularzy
 • Opcje wydruku

Zapytania do bazy, czyli czym jest kwerenda

 • Omówienie zasad stosowania kwerend
 • Zapoznanie się z kreatorem do budowy kwerend
 • Tworzenie i modyfikacja prostych kwerend
 • Zmiana wyników kwerend za pomocą warunków ograniczających

Wizualizacja danych, czyli raporty w MS Access

 • Omówienie zastosowań raportów
 • Zapoznanie się z kreatorem do budowy raportów
 • Podstawowe operacja na raportach (kopiowanie, modyfikacja, usuwanie)
 • Opcje wydruku raportów